Selecteer een pagina
Over Bio-UP

De Bio-UP is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie die het mogelijk maakt om op boerderijschaal biogas op te werken tot groen gas (biogas van aardgaskwaliteit). Groen gas kan worden geïnjecteerd in het lage druk gasnet, bij u voor de deur. En dat is uniek, Bio-UP heeft als eerste in de praktijk bewezen dat het ook op kleine schaal lonend is.

De voordelen van groen gas

Met behulp van de Bio-UP wordt het mogelijk om op boerderijschaal mest te vergisten en geld te verdienen met biogas. Tot nu toe wordt biogas vaak gebruikt in een warmte-kracht koppeling installatie (WKK), waarin het omgezet wordt in elektriciteit (35%), warmte (50%) en uitlaatverliezen (15%). De elektriciteit gebruikt u op de boerderij of levert u aan het elektriciteitsnet. Helaas heeft u op uw bedrijf  vaak geen grote warmtevraag, waardoor u alleen de elektriciteit nuttig kunt inzetten. Als u uw biogas opwaardeert tot groen gas (d.w.z. biogas met de kwaliteit van aardgas), dan kan 100% van de energie nuttig ingezet worden. Bijvoorbeeld door het te leveren aan  het aardgasnet of door het te gebruiken als transportbrandstof.

Getest in de praktijk

De eerste Bio-UP installatie staat op het Melkveeproefbedrijf KTC De Marke,  een onderdeel van Wageningen UR Livestock Research. Bij De Marke, dat zoveel mogelijk opereert als een gewoon agrarisch bedrijf, wordt inmiddels via een Bio-UP 20 Nm³  Biogas per uur geleverd aan het gasnet. Dit gas is geproduceerd met mest die afkomstig is van het eigen bedrijf. Bio-UP is er uitgebreid getest in de praktijk, met positief resultaat.

Besturing Bio-UP
Ontwikkeling

De Bio-UP is een spin-off van CCS Energie-advies uit Deventer, die deze samen met haar partners heeft ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de Bio-UP is gebruik gemaakt van meer dan vijfentwintig jaar ervaring op gebied van gasopwerking en vijftien jaar ervaring met gaswassing en de toepassing van biogas in de agrarisch sector. Onze visie is dat in toekomst mono-mestvergisting een grote vlucht gaat maken en dat alle (grotere) veebedrijven een eigen Bio-UP zullen hebben. Bio-UP beschikt over een over een goed service netwerk en adviseert u graag op maat.

Bio-Up

Binnenkant

Met Zwier van de Vegte

Groen gas naar het net

Netinvoeding op De Marke

'Melk-& Groengas producenten'