Selecteer een pagina
Hoe werkt het?

Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (de hoofdcomponent van aardgas), CO2, zwavelverbindingen en water. De Bio-Up verwijdert CO2, water en zwavelverbindingen drukloos uit het biogas. Vervolgens wordt de kwaliteit gecontroleerd en wordt de typische gaslucht toegevoegd. Daarna wordt het gas in het lage druk gasnet geïnjecteerd.

De CO2 wordt afgevangen met een wasvloeistof. Deze wordt vervolgens verwarmd, waardoor de CO2 weer wordt losgelaten. Dan start het proces opnieuw. Doordat we deze vloeistof opnieuw gebruiken, kunnen we aanzienlijk in kosten besparen. De Bio-Up gebruikt warmte voor deze regeneratie. Deze warmte kan met verschillende brandstoffen worden geleverd (hout, biogas, groen gas etc.) en wordt hergebruikt voor de verwarming van de vergister. Hierdoor blijven uw exploitatiekosten laag.

De Bio-UP Installatie 

De Bio-Up installatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verwarming
 • Drukverhoging
 • Biogas opwaarderen
  • H2S verwijdering
  • Siloxanen verwijdering
  • CO2 verwijdering
 • Droging
  • Water verwijdering
 • Kwaliteitscontrole
 • Geurstof toevoeging (odorisatie)
 • Netinvoeding & Communicatie met de netbeheerder

Bio-Up is beschikbaar in 20 en 40  m³ Groen Gas per uur.

Besturing van Bio-UP

Hoe bestuurd u de Bio-Up? Bekijk hieronder het filmpje hoe de Bio-Up wordt beheerd in de praktijk.

Welke voordelen heeft Bio-UP voor u?
 • Volledig geautomatiseerd en op afstand bestuurbaar: u heeft er weinig of geen werk aan, het is onderhoudsarm
 • Hoog rendement: alle energie in uw Biogas wordt omgezet in Groen Gas, met een interessante opbrengst
 • Zeer lage emissies naar de omgeving: uw bedrijf wordt aanmerkelijk duurzamer en toekomstbestendiger
 • Drukloos systeem: veilig, betrouwbaar en kosteneffectief
 • Containerized: de installatie wordt kant-en-klaar geleverd in een container, snel en flexibel plaatsbaar

Bio-UP

Binnenkant

Zwier van de Vegte

Groen gas naar het net

Alimentation du réseau, De MarkeNetinvoeding op De Marke

Melk-& Groengas producenten